Privacyverklaring

 

Bescherming van jouw privacy

F.Marcelis verwerkt jouw persoonsgegevens voor de uitvoering

van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.


Recht of privacy

Iedereen heeft recht op privacy, daarom gaat F.Marcelis zorgvuldig en

vertrouwelijk om met jouw gegevens. F.Marcelis verstrekt jouw

(persoons)gegevens niet zonder jouw toestemming aan derden,

tenzij hiervoor een wettelijke reden. Voor de omgang met

persoonsgegevens bestaan duidelijke regels die worden voorgeschreven

in de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

(Link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens)

Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel

waarvoor je ze gegeven hebt.


Beveiligingsmaatregelen

F.Marcelis gaat veilig om met persoonsgegevens. Hiervoor neemt

F.Marcelis maatregelen om misbruik, verlies en andere ongewenste

handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Deze maatregelen zijn conform de geldende algemene beveiligingsnormen.


Geheimhoudingsplicht

Medewerkers van F.Marcelis hebben een geheimhoudingsplicht.

Daarnaast wordt er toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven a

an medewerkers die daartoe bevoegd zijn.

De directie houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy.


Uw rechten

Als klant heb je een aantal rechten waardoor je het gebruikt van

jouw persoonsgegevens door F.Marcelis kunt controleren.

De rechten die je hebt waardoor je het gebruik van persoonsgegevens

door F.Marcelis kunt controleren zijn:

  • Recht op informatie
  • Recht op inzage
  • Recht op verbetering
  • Recht op aanvulling
  • Recht op verwijdering of afscherming

Ook kun je ons vragen jouw persoonsgegevens niet te gebruiken.

Je rechten gebruik je door een schriftelijk verzoek in te dienen aan F.Marcelis.


Uitbesteden en bewerken van persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden in principe niet gedeeld met derden,

maar het komt voor dat wij het verwerken van jouw gegevens

uitbesteden aan een externe partij. In dat geval maken wij

schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van jouw gegevens.


Website

Wanneer je onze website bezoekt worden gegevens vastgelegd.

Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers,

welke pagina’s het meeste worden bezocht of de tijdstippen van bezoek.

Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen.

F.Marcelis gebruikt persoonsgegevens die via de website worden verzameld alleen

voor het doel waarmee jij ze achterlaat. We houden ons hierbij aan de

Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als je bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult,

gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op jouw aanvraag te reageren.


Cookies

F.Marcelis gebruikt alleen technische en functionele cookies.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden

bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Hiermee optimaliseren wij onze website.


Melden van persoonsregistraties

F.Marcelis verwerkt alleen jouw persoonsgegevens als daar een

grondslag voor is of als jij daar zelf toestemming voor geeft.

Een grondslag is bijvoorbeeld de goede vervulling van de wettelijke en

publiekrechtelijke taken. Als het nodig is, geeft F.Marcelis de

verwerking van persoonsgegevens aan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

(Link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl).


Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.


Wijziging Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door F.Marcelis te allen tijde gewijzigd worden,

zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf

het moment dat ze op de website van F.Marcelis gepubliceerd zijn.


Meer informatie

Voor vragen over de bescherming van jouw persoonsgegevens

of over je rechten, of een klacht hierover neem je contact op met

F.Marcelis via het e-mailadres: info@jaarmarkten.org of via het

telefoonnummer (06-12823679). Wil je meer weten over privacy?

Kijk dan op de website Autoriteit Persoonsgegevens

(Link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl)


Correspondentie

adres:
Goirkestraat 155

5046 GG Tilburg


 
 
 

Contact gegevens

 
 

Contact

 

U kan ons ook een bericht sturen?

We streven erna om u binnen 2 dagen te beantwoorden.

Velden met een * zijn verplicht